Disclaimer

www.tandartsreisturkije.nl is eigendom van Özel Kadıköy Dayıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (hierna: ‘Dayıoğlu Dental Clinic’), geregistreerd in Istanbul, Turkije. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze website en de daarop gepubliceerde beelden berusten bij Dayıoğlu Dental Clinic en derden: ieder gebruik hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. De informatie op de website is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dayıoğlu Dental Clinic.

De inhoud van deze website is met zorg tot stand gebracht. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze inhoud volledig en juist is en blijft. Type- en programmeerfouten zijn voorbehouden. De informatie op deze website is opgenomen is bedoeld om een basale informatie over behandelmogelijkheden te geven en kan nooit een medisch consult met een (tand)arts vervangen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

De informatie op deze website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.